shopify analytics

Överallt

Oberoende filåtkomst, synk mellan stationära och mobila enheter.
Inget mer beroende av FTP, VPN eller att maila filer till kollegor och samarbetspartners. Med Cloud File kan du komma åt dina filer hemma, på kontoret eller på dina mobila enheter, inklusive iOS, Windows Phone och Android-enheter. Eftersom filerna laddas upp till "molnet" försvinner problemet att dela stora filer med externa samarbetspartners.

Säkert

448-bitars Blowfish kryptering, vid lagring och överföring.
Andra fildelningstjänster som Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft SkyDrive och SugarSync - byggdes för att skydda okänsliga dokument och data, och för känslig och konfidentiell information är dessa inte säkra nog. Cloud File har den högsta nivån av säkerhet jämfört med andra fildelningstjänster. Se till att ditt data är säkert mot dataintrång och stöld. Obs: vissa fildelningstjänster som Google Drive, krypterar inte ditt data alls.

Skydd

Fjärradering av data på datorer och mobila enheter.
Åtkomst till dokument och filer styrs med rättigheter. Med FTP, VPN och och åtkomst till filserver kan man stänga av åtkomst till filer men filer som har sparats ner lokalt på enheter har företaget ingen kontroll över. Med Cloud File kan man fjärrradera data som har synkroniserats till datorer och mobila enheter, vid stöld av hårdvara eller när anställda slutar på företaget. Detta är en funktion som gör att företaget inte behöver oroa sig för att data kommer på avvägar.

Återskapning

Anpassad tid raderade filer går att återskapa.
Alla fildelningstjänster utför lagringstrimming - det betyder att dina raderade filer bevaras under en mycket begränsad tid. Om en användare (av misstag) tar bort en fil, kommer den bara att vara återskapningsbar i några veckor, eller till och med dagar. Med Cloud File kan du utöka eller förkorta raderade filers återskapningstid, så att du aldrig kommer att förlora en fil igen.

Rättigheter

Avancerad användaråtkomst och säkerhetskontroller
Varje verksamhet har en organisationsstruktur. Med Cloud File kan du åtkomst rättigheter för varje användare, inklusive vilka anställda som kan dela filer, kan ta bort filer och revideringar, tillgång till vissa filer, och vilka typer av filer som de kan ladda upp. Detta innebär att företaget kan ge vissa anställda unika rättigheter.

Samarbete

Fildelning för interna/externa parter.
Du kan dela filer med externa parter via Cloud FIle med unika webbadresser. Med Cloud File kan du också övervaka de filer du delade inom företaget och externt. Till exempel kan du se hur många gånger filen har laddats ner, och ange filen utgångsdatum. Båda dessa funktioner skyddar dina dokument.

Revisioner

Filrevisions backup
Ett av de största problemen med VPN, FTP: s och filservrar är när användare och laddar upp eller sparar en fil, är den filen permanent förändrat. Tidigare utkast och revideringar förloras permanent. Cloud File lagrar fil revideringar som gör att tidigare utkast av filer går att återskapa vilket innebär att användare kan samarbeta i filer utan oro att tidigare jobb går förlorat.

Backup

Backup av lokala mappar (Dokument, Skrivbord, Bilder, m.m.)
Cloud File är skräddarsytt för företagets behov, vilket innebär att du kommer att kunna synkronisera alla olika filtyper. Med Cloud File kommer du även att kunna säkerhetskopiera hela mappar och filer i dem som ligger lokalt på din dator.

KONTAKT

08-520 011 00
info@cloudfile.se

HITTA

IT-Complete Stockholm AB
Skarpövägen12
132 38 Saltsjö-Boo

OM CLOUD FILE

Cloud File fokuserar på säkerhet och funktion. Med lokala datacenter och support.
08-520 011 00
info@cloudfile.se